Kuntoutuskurssit

Me Keski-Suomen Syöpäyhdistyksessä haluamme, että jokainen syöpään sairastunut ja hänen läheisensä saavat omaan elämäntilanteeseensa sopivaa tukea ja kuntoutusta. Keski-Suomen Syöpäyhdistys järjestää STEA:n tukemana sopeutumisvalmennuskursseja, jotka tukevat syöpään sairastuneen kuntoutumista.

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssit syövän sairastaneille

Vuonna 2018 toteutettavat sopeutumisvalmennuskurssit:

Yksilökurssi eläkeikäisille syöpäpotilaille 17.-21.9.2018 Peurungan kuntoutuskeskus, Peurungantie 85, Laukaa.

Kurssi on tarkoitettu eläkeikäisille syöpäpotilaille, joilla sairastumisesta on kulunut enintään viisi vuotta, tai sairaus on uusiutunut. Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki syöpäsairaustyypit. Kurssin sisällössä hyödynnetään toiminnallisia ja voimavaralähtöisiä menetelmiä ammattihenkilöstön ohjauksessa. Kurssin tavoitteena on löytää osallistujalle keinoja kohdata muuttunut elämäntilanne, etsiä keinoja elämänhallinnan tukemiseen ja mahdollistaa sairauteen liittyvä vertaistuellinen keskustelu. Kurssin vastaavana ohjaajana toimii syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja. Työmuotoina kurssilla käytetään yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, asiantuntijaluentoja sekä liikuntaa ja toiminnallisia menetelmiä. Kurssin sisällön toteutuksessa on mukana monialainen joukko erityistyöntekijöitä, muun muassa psykologi, ravitsemusterapeutti ja onkologi.

Kurssi toteutetaan laitoskuntoutuskurssina ja on kestoltaan viisi vuorokautta (maanataista perjantaihin). Kurssille otetaan maksimissaan 12 osallistujaa. Valinta kurssille toteutetaan hakemuksen ja tarvittaessa henkilökohtaisen haastattelun perusteella.

Hakuaika päättyy 17.8.2018.

Kurssit ovat kuntoutujalle sekä läheiselle maksuttomia. STEA:n tukemille kursseille voi hakea Syöpäjärjestöjen syöpäkuntoutuslomakkeella. Lisätietoja kursseista ja hakulomakkeita voi myös noutaa tai tilata puhelimitse Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toimistolta puh. 014-3330220 tai sähköpostilla syopayhdistys(at)kessy.fi

Hakemuslomake kuntoutuskurssille (tulostettava lomake)

Verkkohakemuslomake kuntoutuskurssille (verkossa täytettävä lomake)

STEA:n tukemien kurssien hakulomake palautetaan yhdistykseemme, Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, Kilpisenkatu 5 B 9, 40100 Jyväskylä.

Muut Syöpäjärjestöjen kuntoutuskurssit

Voit hakea myös muille Syöpäjärjestöjen ja Kelan järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille. Kursseja järjestetään eri puolilla Suomea

Kelan kurssit

Kelan kursseille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella (Kela KU132). Liitteeksi tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma. Hakulomakkeet toimitetaan viimeistään kuusi viikkoa ennen kurssin alkua Kelan toimistoon, joka tekee päätöksen.

Kelan kurssitarjonta

Hakemuslomake KU132

Lomakkeen saat myös yhdistyksen toimistosta tai sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Mitä sopeutumisvalmennus on?

Sopeutumisvalmennustoiminnan asiakasrekisterin tietosuojaseloste