Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuskurssit

Me Keski-Suomen Syöpäyhdistyksessä haluamme, että jokainen syöpään sairastunut ja hänen läheisensä saavat omaan elämäntilanteeseensa sopivaa tukea ja kuntoutusta. Keski-Suomen Syöpäyhdistys järjestää STEA:n tukemana sopeutumisvalmennuskursseja, jotka tukevat syöpään sairastuneen kuntoutumista.

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssit syövän sairastaneille

Vuonna 2020 toteutettavat sopeutumisvalmennuskurssit:

SIIRTYY MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN: Parantumatonta syöpää sairastavien yksilökurssi 2020 Peurungan kuntoutuskeskus, Peurungantie 85, Laukaa.

Kurssi on tarkoitettu syöpäpotilaille, jotka sairastavat parantumatonta syöpää. Kurssi on yksilökurssi. Kurssin kohderyhmänä ovat parantumatonta syöpää sairastavat miehet ja naiset, jotka elävät sairauden kanssa hoitoja saaden. Kurssin sisällössä hyödynnetään toiminnallisia ja voimavaralähtöisiä menetelmiä ammattihenkilöstön ohjauksessa. Kurssin tavoitteena on tarjota kuntoutujalle tietoa parantumattoman syövän hoidosta ja palliatiivisesta hoidosta, löytää uusia voimavaroja arkeen tai saada vahvistusta jo olemassa oleviin voimavaroihin, etsiä keinoja elämänhallinnan tukemiseen ja mahdollistaa sairauteen liittyvä vertaistuellinen keskustelu. Työmuotoina kurssilla käytetään yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, asiantuntijaluentoja sekä liikuntaa ja toiminnallisia menetelmiä.

Kurssi toteutetaan laitoskuntoutuskurssina ja on kestoltaan viisi vuorokautta (maanataista perjantaihin). Kurssin vastaavana ohjaajana toimii syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja. Lisäksi kurssin sisällön toteutuksessa on mukana monialainen joukko erityistyöntekijöitä, muun muassa psykologi, ravitsemusterapeutti ja palliatiiviseen hoitoon erikoistunut lääkäri.

Kurssille otetaan maksimissaan 12 osallistujaa. Valinta kurssille toteutetaan hakemuksen ja tarvittaessa henkilökohtaisen haastattelun perusteella.

Hakuaika päättyy 3.4.2020.

Eläkeikäisten syöpää sairastavien yksilökurssi 7.-11.9.2020 Peurungan kuntoutuskeskus, Peurungantie 85, Laukaa.

Kurssi on tarkoitettu eläkeikäisille syöpäpotilaille, joilla sairastumisesta on kulunut enintään viisi vuotta, tai sairaus on uusiutunut. Kurssi on yksilökurssi. Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki syöpäsairaustyypit. Kurssin sisällössä hyödynnetään toiminnallisia ja voimavaralähtöisiä menetelmiä ammattihenkilöstön ohjauksessa. Kurssin tavoitteena on löytää osallistujalle keinoja kohdata muuttunut elämäntilanne, etsiä keinoja elämänhallinnan tukemiseen ja mahdollistaa sairauteen liittyvä vertaistuellinen keskustelu. Työmuotoina kurssilla käytetään yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, asiantuntijaluentoja sekä liikuntaa ja toiminnallisia menetelmiä.

Kurssi toteutetaan laitoskuntoutuskurssina ja on kestoltaan viisi vuorokautta (maanataista perjantaihin). Kurssin vastaavana ohjaajana toimii syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja. Lisäksi kurssin sisällön toteutuksessa on mukana monialainen joukko erityistyöntekijöitä, muun muassa psykologi, ravitsemusterapeutti ja onkologi.

Kurssille otetaan maksimissaan 12 osallistujaa. Valinta kurssille toteutetaan hakemuksen ja tarvittaessa henkilökohtaisen haastattelun perusteella.

Hakuaika päättyy 7.8.2020.

Kurssit ovat kuntoutujalle maksuttomia. STEA:n tukemille kursseille voi hakea Syöpäjärjestöjen syöpäkuntoutuslomakkeella. Lisätietoja kursseista saa ja hakulomakkeita voi noutaa tai tilata puhelimitse Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toimistolta (Kilpisenkatu 5 B 9, 40100 Jyväskylä) puh. 014-3330220 tai sähköpostilla syopayhdistys(at)kessy.fi

STEA:n tukemien kurssien hakulomake palautetaan yhdistykseemme, Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, Kilpisenkatu 5 B 9, 40100 Jyväskylä.


Syöpäjärjestöjen kurssiopas 2020

Hakemuslomake kuntoutuskurssille (tulostettava lomake)

Verkkohakemuslomake kuntoutuskurssille (verkossa täytettävä lomake)

Muut Syöpäjärjestöjen kuntoutuskurssit

Voit hakea myös muille Syöpäjärjestöjen ja Kelan järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille. Kursseja järjestetään eri puolilla Suomea

Kelan kurssit

Kelan kursseille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella (Kela KU132). Liitteeksi tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma. Hakulomakkeet toimitetaan viimeistään kuusi viikkoa ennen kurssin alkua Kelan toimistoon, joka tekee päätöksen.

Sopeutumisvalmennuskurssi esite

Kelan kurssitarjonta

Hakemuslomake KU132

Lomakkeen saat myös yhdistyksen toimistosta tai sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Mitä sopeutumisvalmennus on?

Sopeutumisvalmennustoiminnan asiakasrekisterin tietosuojaseloste