Siirry suoraan sisältöön

Avustukset

Keski-Suomen Syöpäyhdistys myöntää hoitopäiväkorvauksia syöpään sairastuneille, avustuksia perheille, joissa lapsi on sairastunut syöpään, sekä majoitusavustusta.

Hoitopäiväkorvaus

Keski-Suomen Syöpäyhdistys maksaa hoitopäiväkorvausta sellaisille jäsenille, jotka ovat olleet syöpäsairauden vuoksi sairaalahoidossa. Hoitopäiväkorvaus on 5 euroa/vuorokausi, ja sitä maksetaan enintään 60 hoitopäivältä vuodessa (ei yli 3 kk vanhoista maksuista).

Hoitopäiväkorvausta maksetaan kolmen kuukauden jäsenyyden jälkeen.

Hae hoitopäiväkorvausta lomake (pdf)

Hoitopäiväavustusta ei makseta jäsenen kuoleman jälkeen hänen oikeudenomistajalleen, ellei jäsenelle ole jo tämän eläessä maksettu hoitopäiväkorvausta.

Lisätietoa saat toimistostamme

Avustus lapsisyöpäpotilaille

Keski-Suomen Syöpäyhdistys maksaa avustuksia sellaisille perheille, joissa lapsi on sairastunut syöpään.

  • maksamme 350 euron alkuavustuksen lomake (pdf)
  • korvaamme sairaalamaksujen ja – matkojen omavastuuosuuksia sekä osan pysäköintimaksuista erillisen ohjeen mukaan lomake (pdf)
  • lisäksi syöpää sairastavat lapset ja heidän perheet voivat saada hoitoapua syöpähoitojen aikana tai enintään 6 kk hoitojen päättymisen jälkeen. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Harkinnanvarainen taloudellinen tuki syöpään sairastuneen lapsen perheelle 

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry:llä on mahdollisuus myöntää harkinnanvaraista taloudellista tukea syöpään sairastuneen lapsen perheelle. Avustus on tarkoitettu vähävaraisten syöpään sairastuneiden lasten perheiden taloudelliseen tukemiseen lapsen syövästä aiheutuneiden lisääntyneiden sairaanhoito – ja lääkekulujen, sekä huoltajan/lapsen majoitus – ja matkakulujen kattamiseen siltä osin kuin kustannuksia ei voida kattaa muista julkisista tai yhteisöjen myöntämistä avustuksista.

Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toimistosta. Lomakkeen liitteksi tarvitaan sosiaalityöntekijän lausunto tuen tarpeesta. Tukea voidaan myöntää yhdistyksen toiminta-alueella asuvalle hakijalle kerran toimintavuoden aikana. Tuen mahdollistaa Tellervo Edessalon Säätiön lahjoitus.

Lisätietoja saat toimistostamme

Majoitusavustus syöpähoitojen aikana

Yhdistyksen jäsen tai hänen lähiomaisensa on oikeutettu saamaan majoitusavustusta. Majoitusavustusta myönnetään, jos sairastunut tai hänen lähiomaisensa yöpyy Keski-Suomen keskussairaalan potilaskodissa sairaalassa annettavan syöpähoidon aikana. Avustus on Kelan yöpymisrahan omavastuuosuuden suuruinen, kuitenkin enintään 100 euroa kalenterivuoden aikana jäsentä tai hänen lähiomaistaan kohden.

Hae majoitusavustusta lomake (pdf)

Avustuksia koskevissa asioissa ota yhteyttä toimistoomme