Siirry suoraan sisältöön

Testamenttilahjoitus

Testamenttilahjoituksen avulla voit tukea Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen tekemään työtä. Lahjoituksen voit osoittaa haluamaasi kohteeseen yhdistyksen toiminnassa.

Testamentin voi tehdä itse. Sen laadinnassa on kuitenkin hyvä käyttää lakimiestä, koska testamentin tulee täyttää asiakirjalta vaadittavat muotomääräykset.

Testamentin teko-oikeus

 • Täysi-ikäinen on oikeutettu tekemään testamentin.
 • Testamentin tekijältä vaaditaan riittävää tervejärkisyyttä, sillä testamentin tekohetkellä ratkaisevassa asemassa on testamentin tekijän henkinen tila.
 • Testamentti on aina tehtävä henkilökohtaisesti, eikä kukaan voi valtuuttaa toista tekemään testamenttia puolestaan.
 • Testamentti tulee tehdä tarkan harkinnan jälkeen, sillä siitä ilmenee yksiselitteisesti viimeisen tahdon määrittely. Tekijään ei saa kohdistua ulkopuolista painostusta.
 • Testamentin voi saada hyväkseen vain joko ihminen tai oikeushenkilö, kuten yhdistys tai säätiö.

Muotovaatimuksia

 • Testamentin täytyy olla kirjallinen ja se tulee allekirjoittaa ja oikeaksi todistaa.
 • Testamentin teksti voi olla toisen kirjoittamaa, mutta allekirjoituksen tulee olla testamenttaajan itsensä tekemä.
 • Päiväys on välttämätön.
 • Testamentti on hyvä tehdä kahtena kappaleena, joista toinen jää testamenttaajalle ja toisen voi viedä pankkilokeroon.

Todistajat

 • Vähintään kaksi, jotka samanaikaisesti paikalla ollessaan todistavat tekijän allekirjoituksen oikeaksi.
 • 15 vuotta täyttäneitä
 • Ymmärtävät, mitä testamentin tekeminen tarkoittaa.
 • Pystyvät arvioimaan testamentin tekijän henkistä tilaa.
 • Eivät saa olla lähisukulaisia.
 • Todistaja tai todistajan lähisukulainen ei saa hyötyä testamentista.

Mallitestamentti

Aviopuolisoiden testamenttimalli

Yksinäisen henkilön testamenttimalli