Periytyvyysneuvonta

Periytyvyysneuvonnan tavoitteena on selvittää, onko henkilöllä perinnöllinen syöpäalttius eli tavallista suurempi riski sairastua syöpään.

Nykyarvioiden mukaan perinnöllinen alttius liittyy vain noin kymmeneen prosenttiin tavallisista syövistä.

Lue lisää syövän perinnöllisyydestä Kaikki Syövästä -sivustolta

Hoitaja selvittää riskit

Voit selvittää perinnöllisen syövän riskiä Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen periytyvyysneuvonnassa. Neuvontaa antaa syövän periytyvyyteen erikoistunut hoitajamme, joka tarvittaessa ohjaa jatkoselvityksiin lääkärille.

Periytyvyysneuvonta on maksutonta. Varaa aika hoitajalle numerosta 014 3330 220.

Periytyvyysneuvonnassa hoitaja kysyy asiakkaalta syöpätapausten määrää suvussa. Olennaisia ovat tiedot neljästä sukupolvesta: itse asiakkaasta, hänen vanhemmistaan ja isovanhemmistaan, asiakkaan omista lapsista sekä sisaruksista, sedistä, enoista ja tädeistä. Tietojen pohjalta hoitaja piirtää sukupuun, joka havainnollistaa perinnöllisen syövän riskiä.

Lue lisää periytyvyysneuvonnasta Kaikki Syövästä -sivustolta

Periytyvyysneuvonnan rekisteriseloste (pdf)