Siirry suoraan sisältöön

Toiminta

Keski-Suomen Syöpäyhdistys on vuonna 1956 perustettu terveysjärjestö. Olemme Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja osa Syöpäjärjestöjä. Yhdistyksemme toimii eri puolilla Keski-Suomea.

Yhdistyksellämme on toimitilat Jyväskylässä. Lisäksi neuvontahoitajamme kiertävät alueemme eri kunnissa.  Yhdistyksemme paikallisosastot ja kerhot järjestävät tapaamisia ja tapahtumia eri puolilla Keski-Suomea.

Yhdistyksemme on jo yli 60 vuoden ajan auttanut monin tavoin keskisuomalaisia syöpäpotilaita ja heidän läheisiään. Liittymällä jäseneksi varmistat tämän työn jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, lahjoituksilla, STEAN:n avustuksilla, testamenteilla ja keräyksillä. Ihmisten ja yritysten tuki on toiminnallemme hyvin tärkeää.

Lahjoita

Toimintakertomus 2021 (pdf)

Hallitus

Säännöt

Keski-Suomen Syöpäyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä alueensa sairaaloiden, sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten kanssa. Yhdistyksen palvelut täydentävät julkisen sektorin palveluita. Yhdistys turvaa omalla ammattitaidollaan palveluidensa korkea laadun ja vaikuttavuuden.

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen palvelut

Potilaiden ja läheisten neuvonta:

Yhdistyksemme asiantuntevat hoitajat auttavat syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tarjoamalla tietoa syövästä, tukea ja neuvontaa.

Terveyden edistäminen:

Yhdistys tarjoaa terveysneuvontaa ja opastaa syövän varhaistoteamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Kuntoutus:

Järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja ja muuta tukea kuntoutumiseen.

Tukihenkilötoiminta ja ryhmät:

Syöpäjärjestöjen tukihenkilötoiminta on yksi tärkeä osa syöpäpotilaille suunnatuista tukimuodoista ja arvokasta vapaaehtoistyötä. Vertaistukihenkilö on itse kokenut syöpään sairastumisen, jolloin omakohtainen kokemus mahdollistaa yhteisen kielen ja kokemusmaailman jakamisen tuettavan kanssa.
Vertaistukihenkilö on koulutettu toimintaan ja hän osallistuu säännöllisesti työnohjaukseen ja jatkokoulutukseen.

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ylläpitää myös kotihoidon tukihenkilötoimintaa. Sairauden pitkittyessä tai saattohoitovaiheessa oleville kotihoidon tukihenkilöt antavat henkistä tukea, auttavat pienissä kodin toimissa ja tukevat omaisten jaksamista.

Lisäksi Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä.  Vertaisryhmät kokoontuvat yhdistyksen toimitiloissa Jyväskylässä ja paikallisosastoissamme eri puolilla maakuntaa.

Ryhmät

Tukihenkilötoiminta

Vapaaehtoiset:

Vapaaehtoiset ovat yhdistyksemme kulmakivi.  Paikallisosastomme ja kerhomme järjestävät monipuolista virkistystoimintaa ja erilaisia kokoontumisia syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen eri puolilla maakuntaamme. Tule mukaan vapaaehtoistoimintaamme.

Paikallisosastot

Tukihenkilötoiminta

Tietoa syövästä

Lue lisää Kaikki syövästä-sivustolta tietoa syövästä ja sen hoidosta.

Yhdistys järjestää toimitiloillaan Jyväskylässä ja yhteistyössä paikallisosastojen kanssa toiminta-alueellaan yleisöluentoja ja tietoa syövästä info-iltoja. Tilaisuuksista ilmoitetaan tällä sivustolla, yhdistyksen Facebook-sivulla ja maakunnan lehden seurapalstalla.

Potilasoppaat

Suomen Syöpäpotilaat ylläpitää potilasoppaita eri aiheista. Oppaiden avulla tuetaan syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tarjoamalla asiallista ja ymmärrettävää tietoa. Osa oppaista käsittelee jotain tiettyä syöpää, osa keskittyy syövän ja sen hoidon aiheuttamiin erityiskysymyksiin.

Tutustu potilasoppaisiin Syopäpotilaat-sivustolla