Siirry suoraan sisältöön

Haastattelukutsu verkkopohjaisen oma-apukurssin kehittämiseen

Tutkimusseloste

Savonia Ammattikorkeakoulu, YAMK hyvinvointikoordinaattori opiskelija, Perheen oma-apukurssi vanhemman sairastuttua syöpään, Heidi Kolehmainen 

Olen Heidi Kolehmainen ja opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa hyvinvointikoordinaattoriksi Savonia Ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyöni tarkoituksena on vastata perheiden psykoedukatiivisen tuen tarpeeseen ja selvittää verkossa itsenäisesti toteutuvan oma-apukurssitoiminnan tarpeita perheiltä, joissa vanhempi sairastaa syöpää. Tavoitteena on tuottaa laadullisena tutkimuksena teemahaastattelun keinoin sisältöä oma-apukurssitoimintaan. 

Haastattelen opinnäytetyöhöni vanhempaa, jota syöpäsairaus on kohdannut ja hänen kumppaniaan. Haastattelen sairastuneen vanhemman ja kumppanin omilla ajoillaan. Vanhemman sairastumisesta tulisi olla kulunut ½- 1 vuosi. Toivon, että kiinnostuit osallistumaan teemahaastatteluun ja kertomaan sinun ja perheesi tuen tarpeista, jotka auttavat kehittämään uudenlaista verkossa toimivaa oma-apukurssia sekä tuen muotoja perheille. 

Osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista. Haastattelu kestää noin 60 minuuttia ja suostumuksellasi se nauhoitetaan. Haastattelun ajankohta on 2021 huhti-heinäkuu ja toteutustapa on kasvotusten Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen tiloissa Kuopiossa tai verkossa Teamsin välityksellä sinulle sopivana aikana. Opinnäytetyössäni tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja noudatetaan tutkimuseettisiä periaatteita. Teemahaastattelusta saatu aineisto käsitellään niin ettei vastaajia voi tunnistaa. Tuloksia käsitellään opinnäytetyössäni, joiden pohjalta luodaan oma-apukurssin sisällön teemat, tarpeet ja toteuttamismuodot. Syöpäjärjestöt julkaisevat verkossa tapahtuvan perheiden oma-apukurssin viimeistään vuoden 2022 aikana perheiden käyttöön. 

Ole minuun rohkeasti yhteydessä sähköpostitse heidi.kolehmainen@edu.savonia.fi tai soittamalla numerooni 050 365 7340. 

Ystävällisin terveisin  

Heidi Kolehmainen, hyvinvointikoordinaattori opiskelija, YAMK, Savonia Ammattikorkeakoulu, heidi.kolehmainen@edu.savonia.fi 

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, YTL, Savonia Ammattikorkeakoulu, pirjo.turunen@savonia.fi