Siirry suoraan sisältöön

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toimintakertomus 2022

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toimintavuoden 2022 painopisteinä olivat

 • Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tukeminen asuinpaikasta riippumatta
 • Mahdollisimman monen syöpään sairastuneen ja hänen läheisensä tavoittaminen sairauden eri vaiheissa
 • Paikallisosasto- ja maakuntatoiminnan kehittäminen
 • Tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
 • Syöpäjärjestöjen strategian toimeenpanon jatkaminen
 • Sote-uudistukseen liittyvässä kehittämistoiminnassa mukana oleminen
 • Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen myös hyvinvointialueen syntyessä.

Toimintavuotemme 2022 oli vilkas.

 • Yhteydenottoja toimistoomme tuli vuoden aikana yhteensä 1037, pääasiassa puhelimitse.
 • Neuvontahoitajillamme oli yhteensä 1221 asiakaskontaktia.
 • Eri puolilla Keski-Suomen maakuntaa toimi 21 erilaista ryhmää. Ryhmissä oli yhteensä 1871 osallistumiskertaa.
 • Tukihenkilöitä oli 60, ja heillä kohtaamisia tuettaviensa kanssa kaikkiaan 1316.
 • Paikallisosastojen tapahtumat saavuttivat yhteensä 3153 henkeä.
 • Painetun sekä verkkomedian kautta tavoitimme arviolta yli 200 000 henkeä.
 • Yhteistyötä terveydenhuollon eri yksiköiden kanssa jatkettiin psykososiaalisen tuen, tukihenkilötoiminnan, maakunnallisten vastaanottojen ja terveyden edistämisen parissa.

Lämmin kiitos asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja toimintaamme monin tavoin tukeneille menneestä vuodesta.
Toivomme tavoittavamme mahdollisimman monen syöpään sairastuneen ja hänen läheisensä myös tulevina vuosina.

Toimintakertomus 2022