Siirry suoraan sisältöön

Kutsu tutkimushaastatteluun

Hei, oletko tavannut sairaalapapin syöpäsairautesi aikana?

Mirjami Nissinen on teologian opiskelija Helsingin yliopistosta. Hän tutkii maisterintutkielmassaan turvallisuuden ja luottamuksen muodostumista sairaalapapin ja potilaan vuorovaikutussuhteessa.

Nissinen kutsuu Sinua osallistumaan haastatteluun, joka antaa arvokasta tietoa siitä, miten olet potilaana kokenut sairaalapapin tapaamisen, ja mikä auttoi tai esti turvallisuuden ja luottamuksen syntymistä. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa sairaalasielunhoitotyötä tekeviä huomioimaan entistä enemmän potilaan näkökulma turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisessa.

Haastattelun lähtökohtina ovat kunnioitus ja luottamuksellisuus. Osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää sen missä vaiheessa tahansa. Haastattelut nauhoitetaan niiden auki kirjaamista ja analysointia varten. Haastatteluaineisto käsitellään anonyymisti. Haastateltavia ei ole mahdollista tunnistaa tutkimuksesta. Tutkimuksen valmistuttua haastatteluaineisto hävitetään.

Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina marraskuun aikana joko kasvotusten yhdessä sopimassamme paikassa tai etäyhteydellä. Haastatteluun on hyvä varata aikaa reilu tunti.

Jos haluat osallistua tutkimukseen, otathan yhteyttä 15.11.2023 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

Ystävällisin terveisin,

Mirjami Nissinen

mirjami.nissinen@helsinki.fi

 

Tutkielmani ohjaajana toimii

Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori

Auli Vähäkangas

auli.vahakangas@helsinki.fi