Siirry suoraan sisältöön

Uuden tupakkalain jälkeen on vielä parannettavaa

Tiedote. Julkaistu: 16.03.2022, 16:33
Syöpäjärjestöt

Tupakka on suurin yksittäinen syövän aiheuttaja: jopa kolmannes syövistä johtuu tupakasta. Jopa puolet tupakoitsijoista, elleivät he lopeta tupakointia, kuolee tupakasta johtuvista syistä.

Eduskunta hyväksyi juuri muutokset tupakkalakiin. Mukana oli erittäin merkittäviä asioita, kuten tuotemerkittömiin pakkauksiin siirtyminen, mikä vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden houkuttelevuutta erityisesti nuorten keskuudessa. Yksin nämä muutokset eivät kuitenkaan riitä vähentämään tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä riittävällä tavalla, jotta Suomi voisi olla nikotiiniton vuonna 2030, mihin on yhdessä sitouduttu.

– Toivomme, että työnsä juuri aloittanut tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä löytää monipuolisia ja riittäviä keinoja, joilla tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä voidaan vähentää. On tärkeä sekä ehkäistä käytön aloittamista erityisesti nuorten keskuudessa että auttaa jo käyttäviä lopettamaan. Esimerkiksi ikärajojen nosto olisi tärkeä keino, mihin sosiaali- ja terveysvaliokuntakin kiinnitti huomiota. Toivomme, että seuraavassa hallitusohjelmassa sitoudutaan kunnianhimoiseen tupakka- ja nikotiinipolitiikkaan, kuvailee Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Yksi erityinen teema, joka vaatii pikaisia toimia, on Suomen nuuskasääntely. Nuuskaaminen on lisääntynyt hälyttävästi viime vuosina erityisesti nuorten keskuudessa, joskin korona-ajan matkustajatuonnin väheneminen ja sisärajavalvonta näkyvät jonkin verran laskevina käyttölukuina. Ammattiin opiskelevista nuorista 12 % käyttää nuuskaa päivittäin. Vaikka nuuskaaminen on yleisempää pojilla kuin tytöillä, nuuskan käyttö on viime vuosina lisääntynyt tyttöjen parissa. Jo yläkouluikäisistä pojista nuuskaa käyttää päivittäin 6 % ja tytöistä 1,7 %.

EU-maista vain Ruotsissa saa myydä nuuskaa. Suomen tupakkalain mukaan täysikäisen matkustajan on mahdollista tuoda mukanaan vuorokaudessa 1000 grammaa nuuskaa omaan käyttöön. Tutkimusten mukaan nuuskaa tuodaan kuitenkin yleisesti sallittua suurempia määriä ja myös muiden käyttöön. Laiton kauppa on yleistä.[1]

– EU-tuomioistuin on todennut jo aiemmin (Asia C-343/05), ettei nuuskaa saa myydä Suomen lipun alla seilaavilla laivoilla.[2] Olemme pyytäneet komissiota selvittämään, rikkooko Suomi EU-lainsäädäntöä salliessaan myynnin jatkumisen. Olemme myös todenneet, että Suomen tupakkalain sallima matkustajatuontimäärä on omiaan edesauttamaan nuuskan laitonta kauppaa Suomessa. Toivomme, että tämä komission selvitys vauhdittaisi tarvittavia lainsäädäntömuutoksia suomalaisten lasten ja nuorten terveyden suojelemiseksi, Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Eeva Ollila kertoo.

Syöpäjärjestöt pyysi komissiota selvittämään myös sen, onko Ruotsin nuuskasääntely sen EU-sopimuksen mukaista. Kun Ruotsille myönnettiin erityislupa myydä nuuskaa, se samalla sitoutui olemaan asettamatta nuuskaa muiden EU-maiden markkinoille mutta maa sallii nuuskan myynnin Suomen laittomille markkinoille ja Suomen lipun alla seilaaville laivoille. Lisäksi vaikuttaa siltä, että Ruotsi sallii nuuskan tuotekehittelyn ja markkinoinnin kohdistumisen nuoriin, kun se laiminlyö nuuskan nikotiinipitoisuuden, hajujen, makujen ja pakkausten säätelyn ja sallii nuuskan markkinoinnin internetissä.

Hyvinvointialueilla jatkossa iso vastuu nikotiinituotteiden lopettamisen tuessa

Tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tuki ja elintapaohjaus siirtyvät ensi vuoden alussa tuoreiden hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä on oikea hetki pistää nämä palvelut kuntoon. Tupakoitsijoista iso osa haluaisi lopettaa tupakoinnin mutta monet heistä eivät onnistu siinä yksin.

– Sote-uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on siirtää terveydenhuollon painopistettä sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tukipalvelut ovat juuri tätä. Kannustamme uusia hyvinvointialueita tarttumaan toimeen ja varmistamaan lopettamisen tuen palvelujen laadun ja riittävyyden alueellaan, Ollila linjaa.

[1] Salminen, Fonselius & Ollila 2017.

[2] Salokannel & Ollila 2021, Ollila 2021.

Lisätiedot:

Ylilääkäri Eeva Ollila, eeva.ollila@cancer.fi, 050 5904935

Yhteiskuntasuhdepäällikkö Sini Terävä, sini.terava@cancer.fi, 050 513 5083

Viitatut tutkimukset:

Salokannel M, Ollila E. Snus and snus-like nicotine products moving across Nordic borders: Can laws protect young people? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, julkaistu 3.3.2021, https://doi.org/10.1177/1455072521995704

Ollila E. Ahvenanmaa ei saa määrittää tupakkapolitiikkaa, Lääkärilehti, julkaistu 18.6.2021, https://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/ahvenanmaa-ei-saa-maarittaa-tupakkapolitiikkaa/?public=13e1411bbbe430527c5755975c61f522

Salminen P, Fonselius R, Ollila E. Uusi tupakkalaki tuli – miten kävi nuuskan maahantuonnin? Yhteiskuntapolitiikka 2017:82:1, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131759/YP1701_Salminen_ym.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 

Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta. Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja 6 valtakunnallista potilasjärjestöä sekä oma tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.

www.syöpäjärjestöt.fi

www.kaikkisyövästä.fi

www.ilmansyöpää.fi

www.syopasaatio.fi