Siirry suoraan sisältöön

Vaativatkin leikkaukset säilytettävä Keski-Suomen keskussairaalassa

Keski-Suomen Syöpäyhdistys:
Vaativatkin leikkaukset säilytettävä Keski-Suomen keskussairaalassa

Keski-Suomen Syöpäyhdistys on erittäin huolissaan meneillään olevan erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen muutossuunnitelmista. Haluamme, että vaativia leikkauksia, kuten syövän hoitoon liittyvät leikkaukset, tehdään edelleen Keski-Suomen keskussairaalassa.

Erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen tavoitteena on turvata päivystystoiminta ja edistää alueellista työnjakoa. Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on erityisin päätöksin sovittu keskussairaaloiden päivystystoiminnan ja osaajien riittävyyden turvaamisesta vaarantamatta potilasturvallisuutta ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimivaa kokonaisuutta. Asetuksen tavoite on hyvä, mutta nyt asetusta ollaan muuttamassa siten, että tavoitteen toteutuminen vaarantuu Keski-Suomessa.

Me keskisuomalaiset olemme erityisen huolissamme, jos asetuksessa poistetaan mahdollisuus vaativien leikkausten tekemiseen muualla kuin yliopistosairaaloissa. Asetuksen 6 §:n kohta ”erityisistä syistä muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan koottavista vaativista leikkauksista ja toimenpiteistä” on mahdollistanut tähän asti leikkausten tekemisen Jyväskylässä. Nyt tämä kohta aiotaan poistaa. Käytännössä tästä seuraisi mm. monien syöpäpotilaiden leikkausten siirtämistä Jyväskylästä Kuopioon.

Asiaan liittyvä säädösvalmistelu on meneillään ja lausuntoja asiaan voidaan antaa 18.2. 2020 asti. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan kesäkuun 1. päivä.

Asetusluonnoksessa oleva muutos leikkausten siirrosta toiseen kaupunkiin uhkaa mielestämme asetuksen tavoitteen toteutumista Keski-Suomessa monin tavoin.

Uhkana on mm.

  • Hyvin toimivien ja laadukkaan hoidon mahdollistavien hoitopolkujen katkeaminen ja merkittävien viivästyksien lisääntyminen, joka potilaan näkökulmasta aiheuttaa suurta huolta ja stressiä.
  • Potilasturvallisuuden vaarantuminen hoitoaikojen pidentyessä ja etenkin inhimillisten kärsimysten lisääntyminen ja psyykkisen
    kuormituksen lisääntyminen, mikä voi vaarantaa hoidon vaikutuksia ja etenkin toipumista sairaudesta.
  • Potilaiden ja läheisten arjen merkittävä vaikeutuminen hoidon siirtyessä kauas kotoa. Taloudelliset haasteet lisääntyvät, kun läheiset matkustavat ja yöpyvät toisessa kaupungissa.  Matkustaminen sairastuneen tueksi saattaa olla työssäkäyville läheisille ajankäytön takia mahdotonta.Hoitoaikojen lyhentyessä odotetaan kuitenkin läheisen ottavan yhä enemmän osaa ja vastuuta potilaan hoidosta etenkin tämän kotiutuessa. Yhtälö on haasteellinen ja vaikeutuu merkittävästi hoidon siirtyessä toiselle paikkakunnalle.

Ennen kaikkea vakavasta sairastumisesta aiheutuva henkinen kuorma, tulee monelle olemaan vieläkin raskaampi kannettavaksi. Potilaat kuvaavat leikkauksen ja muiden toimenpiteiden odottamisen yhdeksi raskaimmaksi ajaksi sairauden polulla. Potilaat tarvitsevat kaiken mahdollisen voiman kestääkseen hoitojen ja leikkausten vaikutukset ja toipuakseen vakavasta sairaudesta. Miksi siis hyvin toimivaa ja laadukasta systeemiä on tarve lähteä purkamaan?

Tällä hetkellä toteutuu keskittämisasetuksen tavoite, joten vetoamme päättäjiä luopumaan asetuksen muutosehdotuksesta. Haluamme leikkausten jatkuvan Keski-Suomen Keskussairaalassa.

Keski-Suomen Syöpäyhdistys toivoo potilasyhdistyksiä, jotka ovat myös huolissaan asiasta ilmaisemaan mielipiteensä asiasta liittymällä lausuntoomme tai tekemään oman julkisen lausunnon. Yhdessä olemme enemmän!

Keski- Suomen Syöpäyhdistys ry

Lisätietoja:
Vt. toiminnanjohtaja Hannele Arvekari puh. 050 5167 878
hannele.arvekari@kessy.fi